Meny

Försäkringar

Du som medarbetare i Kristianstads kommun omfattas av olika försäkringar.

Du kan läsa mer om kommunens försäkringar på kommunens intranät, se länk under relaterade länkar.

Kommunens olycksfallsförsäkring omfattar även deltagare i daglig verksamhet och stödpersoner inom omsorgsförvaltningen under verksamhetstid. Försäkringen omfattar kroppsskada genom olycksfall som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen omfattar inte sjukdom. Den som är drabbad eller personens vårdnadshavare kan anmäla skadan till kommunens försäkringsbolag.

Läs mer om olycksfallsförsäkring Protector, länk finns under relaterat material.

Om du har frågor om försäkringen kontakta kontaktperson på respektive försäkring. Kontaktuppgifter finns på kommunens intranät.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.