Mat

Kost inom omsorgsförvaltningens område som inte är beviljad som bistånd serveras i mötesplatsernas restauranger och i trygghetsbostädernas gemensamhetsutrymmen. Här betalar kunderna enligt beslutad taxa.

Kost kan även vara beviljad som bistånd jämlikt socialtjänstlagen och kan distribueras till kundernas bostäder, serveras i dagverksamheter, korttidsboenden och trygghetsboende samt i vård- och omsorgsboenden.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.