Meny

Kvalitetssystem och handböcker

Omsorgsförvaltningens kvalitetssystem är ett verktyg för att bibehålla och uppnå kvalitet i omsorgen. Omsorgsförvaltningens handböcker vänder sig till kommunala och privata vårdutövare.

Kvalitetssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och handböckerna hör ihop på så sätt att kvalitetssystemet ska innefatta de rutiner som krävs för att uppnå kvalitet i verksamheten. Flera av handböckerna har en direkt koppling till kvalitetssystem.

Handböckerna och kvalitetssystemet är under ständig utveckling och om du inte hittar det du söker här hänvisas du till handboksansvarig.

Contact

Omsorgsförvaltningen

Phone

044-13 50 00

Visit address

Östra kommunhuset

J A Hedlunds väg 17

291 32 Kristianstad