Blanketter och manualer

Här finns blanketter och manualer för personal som beställer utanför Websesam eller när vi kräver en faxad kundorder. Som privatperson kontaktar du sjukgymnast eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

Blanketter

Kundorder

Arbetsorder

Hämtorder

Hämtorder (Endast ASIH)

Avvikelse

Hjälpmedelsguider

Antidecubitusmadrasser

Gånghjälpmedel

Hygienhjälpmedel

Kognition

Lyftar och lyftselar

Ramper

Rollatorer

Rullstolar

Överflyttningshjälpmedel

Sitteam

Funktionsanalys sittande

Beskrivning "Funktionsanalys sittande"

Information inför sitteam

EP-larm

Blankett inför utprovning av EP-larm

Information om EP-larm

Kognitiva hjälpmedel

Tid- och planeringshjälpmedel

Information/checklista inför utprovning

Checklista kognitivt stöd/tidsproblematik

Tyngdtäcken

Att tänka på vid utprovning av tyngdtäcke

Utprovningsprotokoll

Positioneringslarm

Konsultation positioneringslarm

Övrigt

Hjälpmedel tunga brukare

Rekonditionering/skrot

Konsulenternas ansvarsområde

Rekvisitionslistor, sjukhuslager

Rekvisition CSK (at)

Rekvisition CSK (sjg)

Rekvisition Som.Rehab (at)

Rekvisition Som.Rehab (sjg)

Rekvisition Ystad

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.