Omsorg

Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser.

Vi är cirka 2500 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Ledningen och många medarbetare finns på Östra kommunhuset och där hittar du också vårt besökscenter.

 Omsorgsförvaltningen består av följande verksamheter:

 • Vård- och omsorgsboende
 • Hemtjänst
 • Hälso- och sjukvård
 • Boende och Personlig assistans
 • Socialpsykiatri, Daglig verksamhet och stöd
 • Myndighetsenhet
 • Hjälpmedelcentrum, distribuerar och utför service på hjälpmedel
 • Riksgymnasiet, elevhem på gymnasieskolan
 • Tätörtsvägen, intraprenad

Vi har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen som innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

Vårt arbete styrs av omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningens organisation

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.