Miljö- och samhällsbyggnad

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med framtida bebyggelse och vi ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ansvarar bland annat för bygglov, detaljplaner, lantmäteri, kartor och frågor om miljö, livsmedel och alkohol.

Vi är cirka 87 medarbetare och vi har det samlade ansvaret för att planera vårt fysiska samhälle. Vi ska ge tillstånd och bedriva tillsyn för att säkerställa att verksamheter bedrivs på ett sätt som möjliggör en hållbar utveckling.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen består av följande verksamheter

 • Bygglov och samhällsplanering, som detaljplaner och översiktsplaner
 • Geografisk information som utför mätningsuppdrag, tillhandahåller geografisk data och kartprodukter, ansvarar för kommunens webbkartor och geografiska informationssystem (GIS)
 • Lantmäteri, som förändringar i fastighetsindelningen, avstyckningar, fastighetsreglering och
  fastighetsbestämning.
 • Miljö- och hälsoskydd, som miljötillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol.

Vårt arbete styrs av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Undantaget Lantmäteriet som är en fristående myndighet.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.