Kultur och fritid

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med verksamheter och institutioner inom kultur och fritid. Vi ansvarar bland annat för idrottsanläggningar, fritidsgårdar och föreningsbidrag. Hos oss finns till exempel Kulturhuset Barbacka och biblioteken.

Vi är cirka 100 medarbetare.

Kultur- och fritidsförvaltningen består av följande verksamheter:

  • Biblioteken
  • Kulturhuset Barbacka
  • Teatern
  • Badriket, friluftsbaden

Genom uppdragsavtal drivs kommunens konsthall av Regionmuseet och Kulturkvarteret av Musik i Syd.

Kultur- och fritidsverksamheten ska spela en viktig roll för tillväxt och attraktivitet samt ha ett starkt medborgarperspektiv utifrån social hållbarhet, där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Med bas i människors behov av sammanhang, stimulans och skapande ska kultur- och fritidsverksamheten ge rika möjligheter till delaktighet, eget utövande och skapande genom hela livet.

Vårt arbete styrs av kultur- och fritidsnämnden.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.