Utskickad information

Här hittar du viss information som tidigare har skickats ut från Gymnasieantagningen i Kristianstad, till skolorna, personal och elever.

Utskickad information
Innehåll Länk                                              
Information om inrapportering av slutbetyg 2021 till Gymnasieantagningen Kristianstad

Sändlista - datum och inrapportering

SYV-lista - avlämnande skola

Sammanfattning - Inrapportering

Information til SYV gällande uppladdning av bilagor till elevers ansökan. Manual - Ladda upp dokument

Information om kvittenser under elevens ansökningsperiod.

Information - Kvittenser

Information till skolorna gällande uppladdade bilagor till elevers ansökan.

Bilagor - till skolorna

Avtal om gemensamt antagningskansli för gymnasieantagning och Uppdragsbeskrivningar för antagningsarbete knutet till Gymnasieantagningen Kristianstad

Dokumenten är utskickade i oktober 2020 till avtalskommuner och fristående mottagnade skolhuvudmän i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg och Östra Göinge

Dokumenten hittar du här
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.