Digitala informationsmöten

Informationsmöte med Gymnasieantagningen Kristianstad.

 

 

Målgrupp - Avlämnande och mottagande skolpersonal ex:

 • Studie- och yrkesvägledare

 • Administratör

 • Rektor

 • SYV-samordnare

 • Personal inom KAA

 • Administrativa chefer 

 

Kommande digitala Temamöten 2022

Dag: Onsdagen den 12/1-22
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.
Fokusområde: SYV-listan i Dexter                            Genomgång av SYV-listan med Testelever på den fiktiva skolan.

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm som har SYV-rollen i Dexter.

Anmälningsformuläret är stängt

Dag: Tisdagen den 22/3-22
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.
Fokusområde: Bilagor - Avlämnande skola                            Hantering av bilagor i Dexter till elevers ansökan. Fri kvot, Dispens i engelska, Pedagogisk överlämning.

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm som laddar upp bilagor till elevers ansökan via SYV-rollen i Dexter.

Till Anmälningsformuläret

Dag: Torsdagen den 24/3-22
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.
Fokusområde: Yttrande – Reglering - Överenskommelser 

Målgrupp:
Hemkommun, avlämnande skolhuvudman samt mottagande skolhuvudman i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

Till Anmälningsformuläret

Dag: Torsdagen den 21/4-22
Tid:   Kl 13.15 -16.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.

Fokusområde: Inför antagning och reservantagning

Du som är inrapportör av slutbetyg och skolpersonal som ska kontrollera importerade slutbetyg i Dexter via SYV-listan rekommenderas att anmäla dig till aktuellt temamöte som vi har i maj 2022.

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn, Hässleholm och Kristianstad. 

Till Anmälningsformuläret

Dag: Tisdagen den 10/5-22
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.

Fokusområde: Inrapportering av slutbetyg och information om skolpersonals kontroll av importerade slutbetyg i Dexter via SYV-listan.

Skolhuvudman med grundskola som kan skapa betygsfil via sitt skolsystem som är kompatibelt med antagningssystemet.

Målgrupp:
Skolpersonal som arbetar med inrapportering av betygsfil till Gymnasieantagningen och har exempelvis skolsystem Edlevo, Procapita, Extens, Infomentor eller Schoolsoft.

Till Anmälningsformuläret

Dag: Onsdagen den 11/5-22
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.

Fokusområde: Inrapportering av slutbetyg och information om skolpersonals kontroll av importerade slutbetyg i Dexter via SYV-listan.

Skolhuvudman med grundskola som inte kan skapa betygsfil som är kompatibel med antagningssystemet via sitt skolsystem och istället använder Excel-fil.

Målgrupp:
Skolpersonal som arbetar med inrapportering av betyg till Gymnasieantagningen genom att fylla i elevuppgifter via Gymnasieantagningens Excel-fil.

Till Anmälningsformuläret

Dag: Torsdagen den 12/5-22
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.

Fokusområde:
Inrapportering av slutbetyg i grundskoleämne för elev som läser på IM-program och har fått inloggningsuppgifter till Skånegy:s ansökningswebb VT21 och och information om skolpersonals kontroll av importerade slutbetyg i Dexter via SYV-listan.          

Elever som läser på IM-program och har fått inloggningsuppgifter till Skånegy:s ansökningswebb VT21.

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm som rapporterar in slutbetyg för IM-elever.

Till Anmälningsformuläret

Digitala Temamöten 2021

Dag: Onsdagen den 24/11-21
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - länk skickas till de som anmäler sig.
Fokusområde: Inför gymnasieansökan.

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn och Hässleholm.

Anmälningsformuläret är stängt

Dag: Torsdagen den 25/11-21
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - länk skickas till de som anmäler sig.
Fokusområde: Inför gymnasieansökan.

Målgrupp:
Skolpersonal i Kristianstads kommun.

Anmälningsformuläret är stängt

Dag: Tisdagen den 30/11-21
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - länk skickas till de som anmäler sig.
Fokusområde: Inrapportering av höstterminsbetyg Grundskolor som kan skapa betygsfil via sitt skolsystem som är kompatibelt med antagningssystemet.

Målgrupp:
Skolpersonal som arbetar med inrapportering av betygsfil till Gymnasieantagningen och har exempelvis skolsystem Tieto Education, Procapita, Extens, Infomentor eller Schoolsoft.

Anmälningsformuläret är stängt

Dag: Onsdagen den 1/12-21
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - länk skickas till de som anmäler sig.
Fokusområde: Inrapportering av höstterminsbetyg  Grundskolor som inte kan skapa betygsfil som är kompatibel med antagningssystemet via sitt skolsystem och istället använder Excel-fil.

Målgrupp:
Skolpersonal som arbetar med inrapportering av betyg till Gymnasieantagningen genom att fylla i elevuppgifter via Gymnasieantagningens Excel-fil.

Anmälningsformuläret är stängt

Dag: Torsdagen den 2/12-21
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.
Fokusområde: Inrapportering av elevuppgifter - IM Beställning av inloggningsuppgifter till elever som läser på IM-program.

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm som arbetar med beställning av inloggningsuppgifter till IM-elever.

Anmälningsformuläret är stängt

Dag: Onsdagen den 15/12-21
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.
Fokusområde: Testkonton i ansökningswebben.

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

Anmälningsformuläret är stängt

Dag: Torsdagen den 16/12-21
Tid:   Kl 13.15 -15.00
Digitalt möte - möteslänk skickas på förmiddagen till de som anmäler sig.
Fokusområde: Genomgång av Samverkansområdets tidplan med kompletterande datum från Gymnasieantagningen Kristianstad samt - Avtal och uppdrag, gemensamt antagningskansli.

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.
Anmälningsformuläret är stängt
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Gymnasieantagningen

Kristianstad

Phone

044-13 61 61

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Post address

Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Gymnasieantagningen

291 80 Kristianstad