Manualer betyg

Nedan finns information, mallar och dokument som komplement till inrapportering av betyg.

Namn på betygsfil och dokument för inrapportering till Gymnasieantagningen:

Skolkod i betygsfilen

När du gör utsökning av betygsfil från ert skolsystem är det bra om du skriver in skolkod som finns i Gymnasieantagningens sammanställning. När den är registrerad innan du hämtar ut betygsfilen underlättar det arbetet med att koppla era elever till rätt skola i antagningssystemet.

Klassbeteckning 9 i din betygsfil - Eleven läser i årskurs 9 på grundskolan.

Det är mycket viktigt att klassbeteckningen i din fil från ert elevregister innehåller siffran 9 för att rätt skolbakgrund ska registreras i antagningssystemet.
Om det inte framgår rätt klassbeteckning i betygsfilen hamnar elevens betyg i fel urvalsgrupp i antagningssystemet.

Döp skolans fil och dokument före uppladdning.
Exempel på fil respektive dokumentnamn finns nedan.

Länk till PDF-dokument med skolkod, skolnamn och skolkommun

Betygsfil och klassvis betygssammanställning/betygskatalog-elever

från något av skolsystemen
Extens – Infomentor – Procapita - Tieto Education


Grundskoleelever

 • Döp betygsfilen (exkl. särskoleelever) till:

Skolkod utifrån Gymnasieantagningens sammanställning antal elever som finns med i betygsfilen 
och aktuell termin.

Exempel: 1290GY 545 elever HT20.txt  
(Filformatet skapas av ert skolsystem)

 •  Döp klassvis betygssammanställning/betygskatalog elever
  (exkl. särskoleelevers betyg) till:  skolkod utifrån Gymnasieantagningens sammanställning, antal klasser och aktuell termin.

Exempel: 1290GY 4 klasser HT20.pdf

 

Grundsärskoleelever

 • Döp filen med elevuppgifter (särskoleelever) till: 

Skolkod utifrån Gymnasieantagningens sammanställning antal grundsärskoleelever som finns med i filen och aktuell termin.

Exempel: 1290GY 5 grsksärelever HT20.txt 
(Filformatet skapas av ert skolsystem)

 • Döp klassvis sammanställning med förteckning över grundsärskoleelever till:

Skolkod utifrån Gymnasieantagningens sammanställning, antal klasser och aktuell termin.

Exempel: 1290GY1 klass grsksärelever HT20.pdf 

Grundsärskoleelevers betyg registreras inte i antagningssystemet.

 

Grundskoleelever med TF-nummer / Grundsärskoleelever med TF-nummer

 • Om ni har elever som har ett TF-nummer ska dessa laddas upp i en separat fil.

Döp den på motsvarande sätt som ovan.

Exempel: 1290GY5 elever med TF-nummer HT20.txt
(Filformatet skapas av ert skolsystem)

Även ifylld bilaga Elevuppgifter TF-nummer samt Dossiernummer med elevens dossiernummer och övriga uppgifter ska bifogas.
Exempel: 1290GY 5 elever med TF-nummer och dossiernummer HT20.pdf

Om ert skolsystem inte kan ta ut separat betygsfil med endast elever med TF-nummer fyller du i bilagan Elevuppgifter TF-nummer samt Dossiernummer  och laddar upp den.

 • Grundsärskoleelevers betyg registreras inte i antagningssystemet.

 

Skola utan elevregister* – inrapportering via Gymnasieantagningens Excel-fil

*Elevregister: Skola som inte har Grundskolemodulerna från Extens, Infomentor eller    Procapita/Tieto Education ska fylla i sina grundskolebetyg i Excel-filen.

Spara ner Excel-filen till din egen dators hemkatalog och döp den till er skolkod, utifrån Gymnasieantagningens sammanställning, antal elever som finns med i betygsfilen och aktuell termin.

Välj betygen som finns i dropdown-listan i Excel-filen när du registrerar betyg.
Se exempel här.

Exempel: 1290GY 87 elever HT20.xls

OBS! Formatet på Excel-filen skall vara xls för att den ska kunna importeras digitalt till antagningssystemet.

Excel-filen (xls-format) är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg.

I Excel-filen finns en hjälptext för exempelvis hur du registrerar betyg i respektive kolumn. När det gäller ämnet svenska/svenska som andra språk ska det endast stå ett betyg. Om eleven har fått betyg C i Svenska som andra språk ska det vara tomt i kolumnen Svenska och vice versa.

Klassbeteckning 9 i din Excel-fil - Eleven läser i årskurs 9 på grundskolan

I Excel-filen registrerar du 9 i kolumn klass till alla de elever som registreras i Excel-filen.
Det är mycket viktigt att klassbeteckningen i din fil från ert elevregister innehåller siffran 9 för att rätt skolbakgrund ska registreras i antagningssystemet. Om det inte framgår rätt klassbeteckning i betygsfilen hamnar elevens betyg i fel urvalsgrupp i antagningssystemet.

Elev med TF-nummer/tillfälligt personnummer

Om ni har elever med TF-nummer/tillfälligt personnummer skriver du in elevens dossiernummer i fält anmärkning (anm, kolumnnamn: AO)

Klassvis betygssammanställning = din skolas ifyllda Excel-fil

Grundsärskoleelever i Excel-filen – utan betyg

Exempel: 1290GY 5 grsksärelever HT20.xls 

Klassvis betygssammanställning = din skolas ifyllda Excel-fil

 • Grundsärskoleelevers betyg registreras inte i antagningssystemet.

 

Elevuppgifter IM-elever – höstterminen 2020 (beställning inloggningsuppgifter)

Skolsystem som kan skapa fil till antagningssystem med elevuppgifter för elever som läser på IM-program och planerar att söka till gymnasieutbildning.

Döp den till er skolkod, utifrån Gymnasieantagningens sammanställning, antal IM-elever som finns med i filen och aktuell termin.

Exempel: 1290GY 150 IM-elever HT20.txt 
(Filformatet skapas av ert skolsystem)

Även ifylld bilaga Elevuppgifter TF-nummer samt Dossiernummer  med elevens dossiernummer och övriga uppgifter ska bifogas om skolan har elever med TF-nummer.
Exempel: 1290GY 150 IM-elever med TF-nummer och dossiernummer HT20.pdf


Skola med IM-elever utan elevregister* – inrapportering via Gymnasieantagningens Excel-fil

*Elevregister: Skola som inte har modul för att skapa fil med elevuppgifter till antagningssystem.

Spara ner Excel-filen till din egen dators hemkatalog och döp den till er skolkod, utifrån Gymnasieantagningens sammanställning, antal IM-elever som finns med i filen och aktuell termin.

Exempel: 1290GY 87 IM-elever HT20.xls

OBS! Formatet på Excel-filen skall vara xls för att den ska kunna importeras digitalt till antagningssystemet.

Excel-filen (xls-format) är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg.


IM-elever med TF-nummer/tillfälligt personnummer

Om ni har IM-elever med TF-nummer/tillfälligt personnummer skriver du in elevens dossiernummer i fält anmärkning (anm, kolumnnamn: AO)

Klassvis betygssammanställning = din skolas ifyllda Excel-fil

Lovskolebetyg - inrapportering via Gymnasieantagningens Excel-fil*

*Elevregister: Skola som inte har Grundskolemodulerna från Extens, Infomentor eller    Procapita/Tieto Education som endast kan ta ut en betygsfil med endast elevens lovskolebetyg ska fylla i sina lovskolebetyg i Excel-filen.

Spara ner Excel-filen till din egen dators hemkatalog och döp den till er skolkod, utifrån Gymnasieantagningens sammanställning, antal elever som finns med i betygsfilen och aktuell termin.

Välj betygen som finns i dropdown-listan i Excel-filen när du registrerar betyg.
Se exempel här.

Exempel: 1290GY 5 elever lovskolebetyg 2021.xls

OBS! Formatet på Excel-filen skall vara xls för att den ska kunna importeras digitalt till antagningssystemet.

Excel-filen (xls-format) är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg.

I Excel-filen finns en hjälptext för exempelvis hur du registrerar betyg i respektive kolumn. När det gäller ämnet svenska/svenska som andra språk ska det endast stå ett betyg. Om eleven har fått betyg C i Svenska som andra språk ska det vara tomt i kolumnen Svenska och vice versa.

 

Uppladdning av övriga dokument

Rättelse av betyg för enstaka elev

Vad betyder rättelse?
Ändring av ett fel, exempelvis läraren har registrerat F i skolans slutbetygskatalog,
men det ska vara E.

Rättelse av slutbetyg (vårtermin)
= Skolpersonal har skrivit in fel slutbetyg i inrapporterad betygsfil där eleven har gjort färdigt kursen under ordinarie vårterminstid.
Det vill säga eleven har inte gjort några kompletteringar/prov/redovisningar eller motsvarande efter ordinarie terminstid. 
Inrapportering till Gymnasieantagningen via E-tjänst senast kl 11.00 den 18/6-21.

Exempel: 1290GY Rättelse av betyg för enstaka elev signatur elev EE VT21.pdf
Skriv in elevens signatur utifrån elevens för- och efternamn.

Vad är inte rättelse av slutbetyg?
Eleven har fått göra en uppgift/redovisning efter slutbetyget är registrerat.

Rättelse av lovskolebetyg (sk. sommarskola)
= Skolpersonal har skrivit in fel slutbetyg i inrapporterad betygsfil från lovskolan.

Lovskolebetyg importeras till antagningsystemet till reservantagningen som publ
Inrapportering till Gymnasieantagningen via E-tjänst senast kl 11.00 den 18/6-21.

Exempel: 1290GY Rättelse av lovskolebetyg för enstaka elev signatur elev EE SO21.pdf
Skriv in elevens signatur utifrån elevens för- och efternamn.

Inrapportering av lovskolebetyg till Gymnasieantagningen senast kl 11.00
fredagen den 23/7-21

Inläsning av betygsfiler i antagningssystemet inom samverkansområdet görs
2021-07-26 - 2021-07-30 

Import av inrapporterade betygsfiler med lovskolebetyg av gymnasieantagningens personal till antagningssystemet inom samverkansområdet görs: 2021-07-26 - 2021-07-30 

Du hittar bild på terminsbetyg respektive slutbetyg som visar hur du markerar betyg som ska rättas i listan nedan.

OBS! Se sista dag för rättelser i tidplanen!

Grundsärskoleelevers betyg registreras inte i antagningssystemet.

Elev med hemkommun utanför samverkansområdet.
Fyll i PDF-mallen som finns nedan och spara den enligt exemplet och ladda sedan upp den via E-tjänsten.

Exempel: 1290GY 3 elever Elev med hemkommun utanför samverkansområdet.pdf

EXEMPEL

Sammanfattning av inrapportering av slutbetyg.
- Vem gör vad och när.

Här finns sammanfattningen.

 

RÄTTELSE AV BETYG

 • Rättelse av betyg på klassvis betygssammanställning/ betygskatalog
Exempel                                                              
 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen

Exempel Slutbetyg

 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen
Exempel Terminsbetyg
 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID
Exempel Slutbetyg
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i  grundskoleämnen, skyddad ID

Exempel Terminsbetyg

ELEV MED TF-NUMMER/DOSSIERNUMMER

 • Mall att fylla i TF-nummer och dossiernummer för skola med Extens, Infomentor eller Procapita

PDF-fil

 • Processkarta, Elev med TF-nummer
Processkarta

ELEV MED SKYDDAD ID

 
 • Mall att fylla i för elev med skyddad identitet/ sekretessmarkering 

PDF-fil

 • Processkarta, beställning av inloggningsuppgifter till Elever med Skyddad identitet
Processkarta

ELEV MED HEMKOMMUN UTANFÖR SAMVERKANSOMRÅDET

 • Mall att fylla i och ladda upp via E-tjänsten om skolan har elev med hemkommun utanför samverkansområdet Skåne och Västra Blekinge 

  DÖP FILEN: "1290GY 3 elever Elev med hemkommun utanför samverkansområdet.pdf"

PDF-fil

KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 • Klassvis betygssammanställning/betygskatalog

(För säkerställning av att korrekta betyg laddats upp i systemet)

Exempel                                                

BETYGSRAPPORTERING VIA EXCELMALL

 • Excel-fil för betygsrapportering
  (Används av grundskola som inte har Extens, Infomentor eller Procapita/Tieto Education) 
 Excel-fil

INLOGGNINGSUPPGIFTER - IM-ELEVER OCH GRUNDSÄRSKOLEELEVER

 • Excel-fil för beställning av inloggningsuppgifter till elever (Skickas in senast sista dagen på höstterminen)                                             
 Excel-fil                                                                               
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.