Fjärde året på teknikprogrammet

OBS! NY E-tjänst för beställning av inloggningsuppgifter till elever som läser årskurs 3 på Teknikprogrammet under vårterminen publiceras i början på februari på denna sida.

Allmän information

  • Ansökningsperiod via ansökningswebben på www.skanegy.se : 25 april–15 maj för elever som är folkbokförda i en kommun alternativt har vistelsekommun inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår ej)
  • Om eleven är folkbokförd/har vistelsekommun utanför samverkansområdet görs ansökan via sin hemkommuns gymnasieantagning: antagningskanslier.skr.se/
  • I E-tjänsten kommer ni även att kunna ladda upp examensbevis från Teknikprogrammet senast den 18/6-21


Mer information

Om ansökan finns på www.skanegy.se/informationssida/fjarde-aret-pa-teknikprogrammet-ansokan-och-antagning

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.