Skolbibliotekscentralen

Vi arbetar med skolbiblioteksutveckling och ger service och stöd till skolbiblioteken i kommunen.

Vad är skolbibliotekscentralen?

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en samlad resurs för kommunens förskolor och skolor där de kan få råd och stöd i arbetet med att utveckla bibliotekets roll i lärandet.

Vi som arbetar på SBC utgör också ett stöd för skolornas bibliotekarier och biblioteksansvariga men även för enskilda lärare.

Om du är anställd inom Kristianstads kommun kan du läsa mer om oss på intranätet. 

Skolbibliotekscentralen på Kristianstads kommuns intranät

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.