Förvaltningar

Kommunens verksamhet är organiserad i åtta förvaltningar. Här arbetar tjänstepersonerna med att förverkliga det som politikerna bestämmer. En tjänsteperson kan till exempel vara en lärare, en undersköterska, en ingenjör eller en administratör.

Organisationsplan

Samtliga förvaltningar styrs av en nämnd. Den största förvaltningen är barn- och utbildningsförvaltningen med omkring 3000 anställda. Förvaltningen som heter kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.