Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i den gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen. Greater Copenhagen är ett internationellt varumärke, ett näringspolitiskt partnerskap och ett politiskt samarbete som omfattar Region Skåne, Region Halland region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark.

Greater Copenhagen Committee är namnet på ett näringspolitiskt samarbete som består av 85 kommuner i kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden och Region Sjælland.

Greater Copenhagens huvudområden

 • bättre infrastruktur och mobilitet och rörlighet
 • locka talanger, turister och investeringar
 • internationell marknadsföring
 • skapa en alltmer integrerad tillväxtregion.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.