Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen. Greater Copenhagen är ett internationellt varumärke, ett näringspolitiskt partnerskap och ett politiskt samarbete som omfattar Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark.

I samarbetet ingår 85 kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, Region Halland, Region Sjælland och Region Hovedstaden.

Målet med samarbetet i Greater Copenhagen är att bidra till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i regionen, genom att bland annat arbeta med strategiska infrastrukturfrågor, talangattraktion, marknadsföring, grön omställning och en integrerad arbetsmarknad.  

Arbetet leds av en politisk kommitté som heter Greater Copenhagen Committee. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.