Fossilbränslefria kommuner 2.0

Kristianstads kommun har under 2019-2022 deltagit i projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 tillsammans med sex andra skånska kommuner. Arbetet har lett till att den totala andelen fossilbränslefritt sett till elanvändning, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor ökat till över 98 procent.

EU-loggan för Europeiska regionala utvecklingsfondenProjektet har varit en fortsättning på på framgångarna från ett tidigare projekt som genomfördes 2016-2019. Arbetet har syftat till att minska utsläppen från elanvändning, uppvärmning, tjänsteresor, transporter, entreprenader och offentlig konsumtion.

I projektet har kommunen årligen inventerat och rapporterat sin användning av fossil energi. Olika åtgärder har genomförts för att minska användandet av fossila drivmedel i egna fordon och arbetsmaskiner, samt för att främja hållbart resande och stimulera till resfria digitala möten.

Dessutom har kommunen arbetat med exempelvis miljökrav i upphandling av transporter och arbetsmaskiner och en ny klimatväxlingsmodell med högre avgifter och förenklad administration.

Sedan 2015 har Krististanstads kommun minskat sina fossila växthusgasutsläpp med 63 procent.

Ett samlad metodstöd

Nu finns de arbetsmetoder och verktyg som Kristianstads kommun och de andra kommunerna använt sig av samlat på Fossilbränslefria kommuners webbplats. Här finns många tips för att fasa ut fossila bränslen och minska klimatpåverkan på ett hållbart sätt. Genom att dela med sig av vårt arbete och berätta om de lärdomar som gjorts hoppas vi kunna inspirera och stötta andra som vill ställa om till fossilfritt.

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.