Projektorganisation

Projektet UrbanLinks 2 Landscape är ett internationellt EU-projekt. Projektet har fått stöd av Interreg Europe och har till syfte att utbyta kunskaper om städernas grön (natur) och blå (vatten) kvaliteter.

Projektansvarig:
Tommy Danielsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektledning:
Per Blomberg, projektledare
Kajsa Aldman, biträdande projektledare

Styrgrupp:
Kommunstyrelsen presidium
Byggnadsnämndens presidium
Tekniska nämndens presidium
Representant från Biosfärsområde Kristianstad

Internationell styrgrupp:
Byggnadsnämndens ordförande ingår i den internationella styrgruppen. Vice ordförande byggnadsnämnden är suppleant.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.