ELAINE 2.0

EU-projektet ELAINE 2.0 (European local authorities integration network) har avslutats.

Kristianstads kommun har under tre år deltagit i ELAINE-projektet tillsammans med sex europeiska lokala organisationer/kommuner med det gemensamma temat integration. Parterna är baserade i Österrike, Danmark, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Syftet med projektet har varit att få ny kunskap och kompetens, utbyta erfarenheter om integrationsmetoder och skapa nya lösningar på integrationsutmaningar på lokal nivå, men även på en internationell nivå. Projektet har genomfört fem konferenser på nedanstående teman.

Konferens 1: Cambridge, England 17-18 oktober 2018

Evenemanget involverade 84 deltagare, varav 46 nationella och 38 internationella deltagare. Det var 9 deltagare från städerna i Skåne Nordost, 11 deltagare från staden Vejle och Köge (Danmark), 8 deltagare från staden Catoira (Spanien), 6 deltagare från Steinemark (Österrike) 4 deltagare från Hannover (Tyskland) och 46 deltagare från städerna i östra England (Storbritannien).

Syftet med konferensen var att utbyta lärande och praktiska exempel i vården av ensamkommande barn och att uppmuntra till både lokal och regional samverkan. Konferensen hölls under två dagar med en öppningssession på kvällen den 17:e för den icke-brittiska delegationen och en heldagskonferens den 18:e med samtliga delegater. Delegaterna kom från olika yrken som lokala myndigheter/ kommunala tjänstepersoner, socialsekreterare, frivilligorganisationer, politiker, statliga myndigheter, utbildning, hälsa och vård.

Konferens 2: Graz, Österrike den 26-28 februari 2019

Evenemanget involverade 84 deltagare, varav 42 nationella och 40 internationella deltagare. Det var 9 deltagare från städerna i Skåne Nordost, 10 deltagare från staden Vejle och Köge (Danmark), 8 deltagare från staden Catoira (Spanien), 42 deltagare från Steinemark (Österrike) 6 deltagare från Hannover (Tyskland) och 7 deltagare från städerna i östra England (Storbritannien).

Kommunförbundet i Steiermark anordnade den österrikiska konferensen i samarbete med departementet för kultur, Europa och utrikesförbindelser. Mötet började den 26 februari med mottagning i stadshuset i staden Graz där Steiermarks kommunförbund samt integrationsrådet i staden gav en kort introduktion om deras arbete. Den 27 februari ägde den internationella konferensen "Att bygga hållbara och inkluderande samhällen” rum.

Konferens 3: Catoira, Spanien 18-20 juni 2019

På konferensen deltog 104 personer, varav 70 nationella och 34 internationella deltagare. Det var 6 deltagare från städerna i Skåne Nordost (Sverige), 5 deltagare från staden Vejle (Danmark), 4 deltagare från staden Köge (Danmark) 70 deltagare från staden Catoira (Spanien), 4 deltagare från Steinemark (Österrike) 7 deltagare från Hannover (Tyskland) och 8 deltagare från städerna i östra England (Storbritannien).

Konferensen i Catoira var den tredje internationella konferensen i ELAINE 2-projektet. Syftet med den spanska konferensen var att fokusera på genusdimensioner kring integration och migration. Konferensen planerades och faciliterades av Ayuntamiento de Catoira.

Konferens 4: Vejle, Danmark 21-23 oktober 2019

På konferensen deltog 76 medborgare, varav 43 nationella och 33 internationella deltagare. Det var 8 deltagare från städerna i Skåne Nordost (Sverige), 43 deltagare från staden Vejle och Köge (Danmark), 5 deltagare från staden Catoira (Spanien), 6 deltagare från Steinemark (Österrike), 6 deltagare från Hannover (Tyskland) och 8 deltagare från städerna i östra England (Storbritannien).

Konferensen i Vejle var den fjärde internationella konferensen i ELAINE 2-projektet, finansierat av programmet Europe for Citizens. Syftet med den danska konferensen var att fokusera på de kulturella värderingar och normer som finns i integrationsfrågor, samt ge inspiration till hur man skapar gemenskap och en känsla av vi. Konferensen planerades och faciliterades av den danska partnern VIFIN (resurscenter för integration) i Vejle kommun, med input från Køge kommun och de andra partnerna i projektet.

Konferens 5: Hannover, Tyskland 17-19 March 2020

Inställd på grund av corona.

Konferens 6 – Slutkonferens, Corona edition, digital från Kristianstad den 5-6 maj 2021

På konferensen deltog 62 deltagare varav 18 nationella och 44 internationella deltagare. De var: 18 deltagare från städerna i Skåne Nordost (Sverige), 9 deltagare från staden Vejle och Köge (Danmark) 7 deltagare från staden Catoira (Spanien), 8 deltagare från Steinemark (Österrike), 8 deltagare från Hannover (Tyskland) och 12 deltagare från städerna i östra England (Storbritannien).

Kort beskrivning: Konferensen var en sammanfattning av de tidigare lärdomarna i projektet, samtidigt som fokus låg mer på hur pandemin har påverkat sjuklighet och dödlighet i olika socioekonomiska grupper. Professor Mikael Rostila från Stockholms universitet föreläste om empiriska bevis på skillnader i COVID-19 sjuklighet och dödlighet i Sverige, och om migranters lägre socioekonomiska status och missgynnade levnadsvillkor bidrar till sådana skillnader.

Konferens 7 – Extra styrgruppsmöte, online 19-20 augusti 2021

Deltagare:

Österrike, 1 representant
Danmark, 1 representant
Spanien, 2 representanter
Sverige, 3 representanter
Storbrittanien, 2 representanter

Styrgruppen träffades under två halvdagar för att diskutera framtida samarbeten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.