Gällande ramavtal

Kommunen har tecknat ramavtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Här hittar du en förteckning över alla våra publika ramavtal.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.