Gällande ramavtal

Kommunen har tecknat ramavtal med externa leverantörer av varor och tjänster. Här hittar du en förteckning över alla våra publika ramavtal.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.