Upphandling och inköp

Kommunen köper varje år in varor och tjänster för att ge service till våra medborgare. För att få rätt kvalitet och pris för det vi behöver upphandla inköpen genom avtal. Välkommen att läsa mer och lämna anbud.

Kommunen planerar och genomför upphandlingar och inköp utifrån de lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Vi har också en upphandling- och inköpspolicy som innehåller övergripande målsättningar och principer. Vi använder systemet Kommers för att visa alla våra upphandlingar.

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.