Registrering av förbränning

Medelstora förbränningsanläggningar, med effekt mer än 1 MW eller högre, ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan de tas i drift.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari  2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som togs i drift innan den 20 december 2018. En ny förbränningsanläggning är tagen i drift från den 21 december 2018. 

Registering

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Kristianstads kommun enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar.

Register över medelstora förbränningsanläggningar
Verksamhet Organisationsnummer Fastighetsbeteckning
HK Scan Sweden AB 556655-4597 Slakteriet 4
ATA Timber Widsköfle AB 556189-2224 Eskilstorp 4:3
C4 Energi AO-värme 556222-2223 Stafvre 6
C4 Energi AO-värme 556222-2223 Åhus 558:93

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.