Registrering av förbränning

Medelstora förbränningsanläggningar, med effekt mer än 1 MW eller högre, ska anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering innan de tas i drift.

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar trädde i kraft 1 juni 2018. Den ställer krav på att förbränningsanläggningar med effekt 1 MW eller högre men högst 50 MW ska registreras hos tillsynsmyndigheten. Därför behöver du som har en medelstor förbränningsanläggning skicka in information om anläggningen för registrering i enlighet med förordningen. För vissa förbränningsanläggningar ställs krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid, kväveoxid och stoft.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari  2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tas i drift innan den 20 december 2018, och en ny förbränningsanläggning är en medelstor förbränningsanläggning som inte är en 2018-anläggning.

Registering

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Kristianstads kommun enligt FMF.

Register över medelstora förbränningsanläggningar
Verksamhet Organisationsnummer Fastighetsbeteckning
HK Scan Sweden AB 556655-4597 Slakteriet 4

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.