Brandskyddsdokumentation

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation.

Även om en brandskyddsdokumentation ska finnas för i stort sett alla nya byggnader kan omfattningen av dokumentationen variera beroende på typen av byggnad. I enklare fall, som för ett garage, kan brandskyddsdokumentationen vara en enstaka sida med en ritning.

Vad gäller vid ändring av byggnader

Vid ändring av en byggnad gäller kraven i byggreglerna på den del som ändras. Det räcker normalt därför att dokumentera brandskyddet för den ändrade delen av byggnaden. Finns det en befintlig brandskyddsdokumentation kan det i många fall vara lämpligt att uppdatera den i stället. Då finns det endast ett samlat dokument över hela byggnadens brandskydd.

Om du har frågor om brandskyddsdokumentation är du välkommen att kontakta någon av byggnadsinspektörerna på bygglovsavdelningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Mer information om brandskyddsdokumentation finns också på Boverkets hemsida, se länk nedan.   

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.