Transport av avfall

Det finns speciella lagar och regler för att transportera avfall. De gäller oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här finns information om vad som gäller och vart du kan vända dig för en transportör eller för att söka tillstånd.

Hushållsavfall

Kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall) i din verksamhet är det avfall som liknar det avfall som uppstår i hushållen, och det kommer från människor som befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från personalmatsalar, restauranger eller toaletter. Även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum räknas som hushållsavfall.

Kommunalt avfall ska transporteras bort av kommunen. Avfallet får därför bara transporteras av de entreprenörer som Renhållningen Kristianstad anlitar. Beställ hämtning av kommunalt avfall via Renhållningen Kristianstad.

Farligt avfall

Du måste följa särskilda regler för farligt avfall, inklusive el-avfall. För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel vid transport av avfall som innehåller asbest.

Du måste upprätta så kallade transportdokument för allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör. Transportören du anlitar brukar kunna ge råd om hur transportdokumenten ska se ut.

Får jag köra avfallet själv?

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom hushållsavfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

För egen transport av farligt avfall, inklusive el-avfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. För mindre mängder farligt avfall, som hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos länsstyrelsen.

Om du anlitar någon annan för att transportera bort ditt avfall (utom hushållsavfall) måste den ha tillstånd från länsstyrelsen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.