Alkoholservering

För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang.

Våra alkoholhandläggare finns på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Rådhus Skåne. Vi ansvarar för prövning av serveringstillstånd och tillsyn gällande alkoholservering och folkölsförsäljning. Om du har frågor om serveringstillstånd eller vill boka ett möte inför din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Information om begränsade öppettider och tillfälligt alkoholförbud på serveringsställen

Den 1 juni förändras begränsningen av öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 22.30 och får öppna igen för servering kl.05.00. Begränsningen gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Alkoholserveringen ska avslutas senast klockan 22.00, enligt Folkhälsomyndighetens vägledning, om bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas.

Verksamheterna kan dock ha öppet för avhämtning av mat och alkoholfri dryck. Om du har öppet för avhämtning efter 22.30, organisera så att avhämtning och betalning kan ske utan att trängsel uppstår. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska det vara minst en meter mellan varje kund.   

För hotell, gäller samma begränsningar angående öppettiderna, som ovan, med det undantaget att hotellets egna gäster får vistas i hotellets utrymmen, som till exempel lobbyn/receptionen. Detta under förutsättning att ingen servering sker eller att trängsel uppstår. 

Mot bakgrund av det tillfälliga alkoholförbud som fortfarande råder, gäller att alkoholservering i privata hem måste avslutas senast 22.00. Cateringföretaget måste lämna ”hemmet” senast 22.30, och då ta med kvarvarande alkoholdrycker.  

Glöm inte att hålla koll på vår hemsida och Krisinformation.se, eftersom informationen uppdateras efterhand.

Restauranger med serveringstillstånd

Du kan använda restaurangregistret för att se vilka verksamheter som har serveringstillstånd för alkohol. Listan med de restauranger som har serveringstillstånd till allmänheten i Kristianstads kommun finns under Relaterad Information på sidan. Listan uppdateras kvartalsvis.

Om alkohollagen och kommunens uppdrag

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar. Bestämmelserna anger att alkoholdrycker ska serveras under sådana former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet på serveringsstället.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överserverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Samtidigt är ett levande restaurangliv ett viktigt inslag i stadsbilden. Läs gärna mer om alkohollagen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kommunala alkoholpolitiska riktlinjer

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Tankarna bakom kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är att skapa:

 • Förutsebarhet. Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
 • Likabehandling. Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Utvecklingen inom alkoholområdet pågår alltid och de aktuella frågorna diskuteras och förändras hela tiden. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning inom området, och revideras regelbundet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-08-23 om kommunala riktlinjer för alkoholservering i Kristianstads kommun. Riktlinjerna hittar du i dokumentrutan under relaterad information.

Förvaltningens uppdrag

Restaurangerna i vår kommun ska vara trevliga och trygga för alla som besöker dem.   Fylla, narkotika, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.  Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar de sociala skyddsaspekterna över. Vi gör därför en restriktiv prövning till exempel av sena serveringstider. 

Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. 

Vi samverkar också med andra myndigheter, framför allt med Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket, men också med Tullverket. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i ärenden om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Nämnden beslutar också vid eventuella sanktioner enligt alkohollagen. Nämnden sammanträder nio gånger per år.

Kurs i Ansvarsfull Alkoholservering

Minst en gång om året erbjuder vi en tvådagarskurs i ansvarsfull alkoholservering. Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även krögare, ordningsvakter och entrévärdar har stor nytta av den.

Som deltagare i kursen Ansvarsfull Alkoholservering får du kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen. Du får också råd om hur du kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt. En trevlig restaurangmiljö är samtidigt en mer attraktiv och trivsammare arbetsplats. Färre berusade och störande gäster skapar också en bättre miljö för de skötsamma gästerna. Det har visat vara mycket lönsamt för många.

I kursen ingår bland annat konflikthantering, narkotika på krogen, alkohollagen och alkohol på gott och ont. Efter genomförd kurs med godkänt prov får du ett diplom som kan användas som ett kompetensbevis vid anställning.

Common questions

  • När krävs inte serveringstillstånd?

   Undantag för serveringstillstånd

   Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

   Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

   1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
   2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
   3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.