Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta en ny verksamhet eller göra förändringar i din verksamhet, kan det vara bra att ta kontakt med kommunen. Kanske behöver du göra en ansökan eller anmälan. Hos oss får du information och råd om vad som gäller.

Som företagare är det många regler och tillstånd av olika slag att hålla reda på. Kontakta oss gärna i god tid för att stämma av om du behöver några särskilda tillstånd för just din verksamhet. Det kan till exempel handla om att du behöver ett bygglov eller tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Kommunen gör tillsyn på till exempel brandskydd, miljöfarlig verksamhet, livsmedelsverksamhet, alkoholservering och försäljning av folköl och tobak. Vissa verksamheter kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. 

På verksamt.se kan du hitta information om olika tillstånd och vad du behöver göra för att söka och anmäla. Under Relaterad Information finns en länk till en lista för de tillstånd som Kristianstads kommun hanterar. Tänk på att listan över tillstånd och uppgiftskrav inte är heltäckande. Detta betyder att det kan finnas tillstånd du behöver och uppgiftskrav du är skyldig att uppfylla som inte finns med i listan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.