Verksamhetsmark

Behöver du utöka och utveckla ditt företag? Eller letar du efter mark för att etablera din verksamhet? Vi har ledig mark för både industri och handel i kommunen. När du har hittat ett område som du är intresserad av kan du göra en intresseanmälan.

Aktuella markpriser

Område

Prissättning beslutad om 2016 Tomtpris/m²

Arkelstorp

75 kr

Degeberga

75 kr

Everöd

75 kr

Gärds Köpinge

75 kr

Tollarp

100 kr

Norra Åsum, Wendesområdet

100 kr

Önnestad

100 kr

Fjälkinge, vid E-22

150 kr

Åhus Täppetleden Industri väg 118
(norr om Täppetleden, planlagt för industri/hantverk)

150 kr

Åhus Täppetleden. Industri/handel/livsmedel väg 118

200 kr

Öllsjö, Estrids väg

275 kr

Näsby Högskolan

275 kr

Härlöv Västra Nytt

400 kr

Ängamöllans verksamhetsområde (nya och befintliga)

275 - 350 kr

Reservera en tomt

När du hittat en tomt som du är intresserad kan du reservera den. Du skickar in en intresseanmälan till oss. Då har du också möjlighet att göra en preliminär kostnadskalkyl. I kostnadskalkylen ingår priset för tomten, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, bygglov, nybyggnadskarta, utsättning och elanslutning. När vi har fått in din intresseanmälan undersöker vi om det är möjligt för dig att reservera tomten.

Hur länge kan jag reservera en tomt?

Du kan reservera en tomt i sex månader med möjlighet till ytterligare sex månaders förlängning. Alltså totalt 12 månader.

Vad kostar det?

Under de första sex månaderna utgår ingen avgift. Därefter tar vi ut en reservationsavgift som är 6,0 % ränta på köpeskillingen baserat på årsbasis. 

Bygglov

Under tiden tomten är reserverad ska du lämna/beställa en nybyggnadskarta och söka bygglov. Du hittar mer information under Relaterade länkar. 

Kan jag köpa tomten direkt?

Det är möjligt att köpa tomten direkt utan att reservera den. Då tecknar vi ett köpekontrakt på fastigheten. Du har då 12 månader på dig att söka och få bygglov samt göra en finutsättning på tomten. Har du inte gjort detta så häver vi köpekontraktet. 

Skriva köpekontrakt

När du beviljats bygglov, husprofilerna är utsatta och grundarbetena är påbörjade ska vi skriva köpekontrakt och du betalar för tomten. I god tid tar du kontakt med oss och vi kommer överens om en tillträdesdag  då du betalar för tomten. Från utsättningsdagen till betaldagen betalar du en ränta som är  6,0 % på köpeskillingen. När vi får bekräftelse på att du betalt tomten skickar vi ett undertecknat köpebrev till dig. Vi beställer också ett värdeintyg som du behöver för att söka lagfarten. Lagfarten betalar du själv men värdeintyget kostar dig inget.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.