Felanmälan för kommunens hyresgäster

Hyresgäster hos Kristianstads kommun anmäler eventuella fel i sina lokaler här. Bifoga gärna bild för snabbare hantering. Akuta fel, med risk för människors hälsa, skador på byggnaden eller akuta fel som kan orsaka stora kostnader ska du direkt ringa in din anmälan på akutnummer 044 - 13 66 66.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.