Mark och lokaler

Kommunen har färdigplanerade industritomter som vi säljer. Vi har också lediga lokaler för industri och handel som vi hyr ut. Vill du hyra ut mark eller lokal så har vi gjort det enkelt för dig.

Lediga lokaler

Vill du etablera dig i Kristianstads kommun och söker lokaler? Kontakta vår företagslots Mikael Persson så får du hjälp. Du kan också söka förvaltaren för kommunens kommersiella lokaler. 

Här kan du se vad det finns för lediga lokaler i kommunen just nu.

Vill du hyra ut lokaler och mark så gör vi det enkelt för dig. Kristianstads kommun har ett samarbete med Objektvision.se för att hjälpa fastighetsägare och företag att etablera sig i Kristianstad. Samarbetet innebär att du som fastighetsägare eller företagare kostnadsfritt kan annonsera dina kommersiella objekt på Objektvision.se genom vårt kommunavtal. 

Här kan du skapa ett annonsörskonto på Objektvision. En manual för hur du skapar ett kommunkonto som annonsör finns här

Lediga tomter för verksamheter

Vi har lediga tomter för verksamhet runt om i kommunen.  Priserna varierar från 75 till 400 kronor per kvadratmeter. Via menyn hittar du en lista över verksamhetsmark för olika typer av verksamheter, som exempelvis industri och handel.

Arrendera mark

Om du är intresserad av att arrendera kommunens mark så kontaktar du oss, exempelvis genom att maila oss på kommun@kristianstad.se. Vi hjälper dig vidare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.