Praktik miljö- och samhällsbyggnad

Välkommen att göra din praktikplats hos oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har uppdraget att ansvara för att planera vår fysiska miljö i kommunen samt för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Vi säkerställer att verksamheter bedrivs på ett sätt som möjliggör en hållbar utveckling.

Vi tar emot praktikanter inom områdena lantmäteri, geografisk information, bygglov, fysisk planering, miljö och hälsa.

Genom en praktikplats hos oss får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Vår målsättning med din praktik är att ge dig en meningsfull praktik­period med engagerande uppgifter.

Det går också bra att göra ditt examensarbete eller skriva din uppsats hos oss. Vi tar gärna emot förslag på examensarbete eller uppsats­ämne som kan bidra till att vår kommun utvecklas.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.