Om prao i Kristianstads kommun

Här har vi samlat information om hur du tar emot en praoelev och vad som gäller under praoperioden. Om du har fler frågor kan du kontakta oss via telefon eller e-post.

När du har bestämt dig för att erbjua en proaplats anmäler du intresse till oss. Det är Matchningsgruppen som samordnar all prao i grundskolan. I Kristianstads kommun använder vi systemet Praktikplatsen för att hantera alla våra praoplatser. Din arbetsplats väljer själva vilken/vilka veckor och hur många platser ni vill erbjuda.

Så går det till att anmäla arbetsplatsen för prao

 1. Första gången du vill erbjuda praoplats fyller du i I formuläret "erbjud praoplats" med information om praoplatsen.
  Du finner formuläret här
 2. Vi lägger in er platsannons i www.praktikplatsen.se och skickar en bokningsbekräftelse till dig med inloggningsuppgifter till systemet. Du kan sedan logga in och se annonsen eller göra ändringar.
 3. Elever som ska ut på prao får möjlighet att söka er plats ca sex veckor innan praostart.
 4. Ca tre veckor innan praostart får du en bekräftelse och information om eleven som ska utföra prao hos er. Eftersom att antalet elever som söker praoplatser varierar mellan olika veckor kan vi inte garantera att ni får en elev tilldelad till er även om ni anmält ert intresse. Om ingen elev har blivit tilldelad en plats hos er får du information om det. 
 5. Eleven kontaktar er ungefär en vecka innan praostart.
 6. Efter avslutad prao får du ett mail med en länk till Praktikplatsen där du fyller i ett praktikintyg för eleven.

Du som har redan har lämnat information eller erbjudit praoplats tidigare perioder kommer att få ett mail när det är dags att erbjuda platser för kommande termin. När du ska erbjuda plats får du också information så att du har möjlighet att anpassa praon till de veckor där elever i ert närområde ska ut på prao.

Tänk  på att eleverna som söker de platser som ni erbjuder går i årskurs 8 på kommunala grundskolor. Samarbetet gäller därmed inte friskolor, särskolan eller övriga årskurser. Övriga platser som ni erbjuder elever från andra årskurser och skolformer är alltså utöver de platser som ni erbjuder via oss.

Ni kan hänvisa elever som ingår i samarbetet med oss att söka sin plats hos er via skolan och www.praktikplatsen.se för att undvika dubbelbokningar.

Säkerställ innan praon

Det finns en del saker som du behöver tänka på när du ska ta emot en praoelev. Det är viktigt att du läser igenom listan och funderar på hur din arbetsplats kan ta emot en praoelev.

För minderåriga finns det särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider:

 • Eleven ska få stöd av en handledare under prao. Handledaren ska ha tid för uppdraget.
 • Eleven får inte utföra ensamarbetet utan en handledare måste vara tillgänglig.
 • Eleven ska få introduktion och information om rutiner och arbetsuppgifter av handledaren.
 • Eleven får arbeta vardagar och högst 8 timmar per dag inkl. lunch på minst 30min och inte mellan kl. 20:00 och 06:00.
 • Meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
 • Meddela skolan om något inträffar.
 • Praoelevens arbetsuppgifter utformas så att risker för ohälsa och olycksfall undviks.
 • Eleven får utföra lätt och riskfritt arbete.
 • Gå igenom farliga moment, redskap och verktyg i arbetet.

Eleven får inte utföra nedanstående arbetsmoment:

 • Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete.
 • Arbete med att själv hantera pengar, sälja åldersreglerade varor.
 • Arbete med farliga djur.
 • Arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg.
 • Arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta.
 • Arbetet får inte vara fysiskt påfrestande.
 • Arbetet får inte vara psykiskt påfrestande.

Handledarens roll

För att göra praoperioden så bra som möjligt för både eleven och för dig behöver det finnas en handledare som ansvarar för eleven under praoperioden. Handledaren introducerar eleven och berättar om de rutiner som gäller på arbetsplatsen, pratar med eleven om eventuella förväntningar som eleven och handledaren har samt följer upp under praons gång för att se om dessa förväntningar möts eller ej. Som handledare är det viktigt att vara tydlig så att eleven vet vad som gäller och vad som förväntas under praon. 

Vem kan svara på mina frågor?

Det är Matchningsgruppen på Arbete och välfärdsförvaltningen som har hand om all kontakt med arbetsgivare som erbjuder eller vill erbjuda praoplats. Om du har frågor om en erbjudan av plats eller stöter på problem med www.praktikplatsen.se kan du ringa eller skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi har även samlat svaren på de vanligaste frågorna på en sida:

Vanliga frågor och svar

Om en olycka skulle inträffa under praoperioden eller om du vill prata om något som rör praoeleven kan du prata med den praktikansvarige på elevens skola. Kontaktinformation till den praktikansvarige får du i det följebrev som skickas till dig med information om den elev som blivit tilldelade för er erbjudna praktikperiod.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.