Jobba som vikarie

Är du intresserad av att jobba som vikarie? Vill du ha ett av Sveriges viktigaste sommarjobb och göra skillnad?

Timvikarier/extrapersonal

Vi behöver dig som kan rycka in i våra verksamheter när ordinarie medarbetare är frånvarande. Du hittar och söker extrajobb bland våra lediga jobb. Vårt största behov har vi inom barn och utbildning och vård och omsorg. Vi har två bemanningsenheter som rekryterar er som vill jobba extra som korttidsvikarie inom dessa verksamheter. De förser verksamheterna med personal när någon i den ordinarie personalen är frånvarande. Är du intresserad av extrajobb söker du digitalt i annonsen som du hittar på lediga jobb.

Bemanningsenheten inom barn och utbildning

Vi söker dig som läser till eller är utbildad förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem, barnskötare och tolkar till våra förskolor och skolor. Bemanningsenheten behöver också dig som vill arbeta som kock/kokerska, ekonomibiträde och inom lokalvård.

Bemanningsenheten inom vård och omsorg

Vi behöver dig som är utbildad undersköterska som vill jobba extra! Vi har också ett stort behov av övrig omvårdnadspersonal. Vi hjälper verksamheterna med korttidsbemanning inom äldreomsorg samt stöd och service. Inom äldreomsorgen kan du jobba på vård och omsorgsboende, demensboende och hemtjänst. Vi behöver även extrapersonal till verksamheten för de med funktionsnedsättning inom stöd och service enheten, på boende inom LSS, daglig verksamhet och personlig assistans.

Sommarjobb

Du hittar de olika sommarjobben bland våra lediga jobb och du kan lätt sortera fram dem i kategorin sommarjobb.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

More contacts

BUF Bemannings-enhet

044-13 25 25

Barn- och utbildnings-förvaltningen

Central bemannings-enhet

044-13 22 06

helger: 0732-31 72 94

Omsorgs-förvaltningen