Jobbkoordinator Heidi

– Att få bygga upp något nytt och göra skillnad på riktigt, det är spänningen och den stora utmaningen, säger Heidi Bein, jobbkoordinator i kommunen och projektledare för DUA.

Jobbkoordinator Heidi Bein Foto: Jonatan Månsson

Heidi har arbetat som jobbkoordinator sedan 2014 och innan dess arbetade hon fem år på Arbetsförmedlingen.

Matchningsgruppen arbetar för att bryta utanförskapet för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. DUA-projektet är ett nationellt projekt och samarbete mellan Söderportgymnasiet, Österänggymnasiet, Furulundsskolan i Sölvesborg. Göinge Utbildningscenter och Arbetsförmedlingen. Det nationella projektet avslutas 2018, men kommer att drivas vidare i kommunal regi. Närmare 80 procent av de elever som deltagit upplever att de fått ökad kunskap om arbetsmarknaden.

 

Målet är att unga nyanlända ska göra aktivt val

DUA, Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete, är ett nationellt projekt som ska kraftsamla mot arbetslöshet. Projektet startade 2017 och det primära var att skapa en metod för arbetslivskunskap för nyanlända ungdomar på IMprogrammen i tre kommuner.

 – Målet är att ungdomarna ska få en grund för att kunna göra ett aktivt och medvetet val inför sin framtid men även få kunskap om vad som krävs av dem i arbetslivet, säger Heidi Bein. Och väljer man fel nu så finns det alla möjligheter att studera till något annat senare i livet. Det finns ju trots allt över 7 500 yrken att välja mellan.

 

Smörgåsbord med moduler

Rektorer, elever och lärare intervjuades och mot en bakgrund av det så skapades 18 moduler i arbetslivskunskap i form av ett smörgåsbord som skolorna kan plocka från och anpassa efter sina elever. Parallellt med dessa finns ett konkret vägledningsmaterial som har byggts upp av Martina Johansson, studie- och yrkesvägledare (SYV) i DUAprojektet.

– Utan engagerade lärare och SYVare i skolorna hade vi aldrig lyckats! Vi har haft ett fantastiskt samarbete som vi förhoppningsvis kommer att fortsätta med efter projektets slut, säger Heidi Bein.

 

Stort nationellt intresse

Konceptet har rönt stort intresse i andra kommuner och har delats ut till cirka 200 medarbetare från Malmö till Kalix.  

– Det är orimligt att vi i Sverige sitter på varsitt håll och uppfinner hjulet om och om igen. Vi delar gärna med oss av materialet till andra kommuner, säger Heidi Bein.

Utbildning:
Personal- och arbetslivsprogrammet inriktning arbetslivspedagogik, högskola.

Smultronställe i kommunen:
Stranden i Åhus. Den är helt fantastisk!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.