Jenny, friluftsstrateg

Titeln friluftsstrateg är det få som har i Sverige. En som har den ovanliga yrkestiteln är Jenny Sahlström, som sedan snart två år tillbaka arbetar som just det i Kristianstads kommun.

Jenny Sahlströms yrke som friluftsstrateg går ut på att samordna friluftsfrågor hos kommunens olika förvaltningar. Hon ser också till att flera kommunala friluftsområden och Skåneleden används och fungerar. Arbetet är både operativt och strategiskt. Ena dagen beställer Jenny nya toaletter till ett naturområde, för att nästa dag skriva ett strategiskt dokument. Även om arbetsuppgifterna varierar har jobbet ett tydligt mål – att få fler Kristianstadsbor att ta sig ut i naturen.

– Jag älskar naturen och mitt jobb går ut på att få så många som möjligt att ta del av den. Helt enkelt att göra friluftslivet i kommunen så lätt att ta del av som möjligt.

Intresset har ökat under pandemin

Under pandemin har intresset för naturen nästan fördubblats och fler människor än någonsin har tagit sig ut i skog och mark. Även om det nyfunna intresset för friluftsliv är oerhört positivt, så skapar det ibland utmaningar för kommunen.

– Vissa ställen i kommunen är väldigt populära och får under perioder mycket hög belastning. Människor söker sig ofta till lättillgängliga platser som de känner till och då kan det vara svårt att sprida ut sig.

För att öka kännedomen kring medborgarnas användning av naturen och för att skapa tydliga mål framåt, driver Jenny just nu arbetet med kommunens nya friluftsplan
som beräknas vara klar i december. I ett förvaltningsövergripande arbete, i samråd
med externa aktörer, skapas en plan med ett övergripande mål att göra friluftslivet ännu mer tillgängligt.

Jobbar nära medborgarna

Parallellt pågår också det nationella initiativet Friluftslivets år, där Jenny och hennes
kollegor arbetar med att få fler naturovana att upptäcka glädjen med skog och mark.

Under förra veckan bjöds barn och unga från ”After School” i Gamlegården in för att göra friluftsaktiviteter.

– Det är känns viktigt och kul att jobba så nära medborgarna och jag gillar verkligen när jag får komma ut och träffa människor.

Även om Jenny tillbringar mycket av sin arbetstid i naturen, hindrar det henne inte
från att njuta av den även på fritiden. Ledig tid vandrar hon gärna på Skåneledens sträckor i nordöstra Skåne och ofta blir det även övernattning i tält under turerna.

– När jag är ute i naturen får jag en känsla av lugn och meningsfullhet. Allt känns verkligt och levande.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.