Jenny, energirådgivare

Energirådgivaren Jenny Sandin gillar att sticka på tåget när hon varje morgon pendlar till sitt jobb i Rådhus Skåne. Vill du få ner din uppvärmningskostnad eller få tips om hur du lever mer klimatsmart är det henne du ska kontakta.

– Många vill verkligen ändra sin livsstil och leva mer miljö­medvetet, samtidigt har ju alla en vardag att ta hänsyn till som måste gå ihop, säger Jenny San­din när vi ses i Rådhusets mat­sal på översta våningen med milsvid utsikt över gröna fält och ängar.

Jenny Sandin är född och uppvuxen i Sundsvall, och trivs därför bäst i skogen bland gra­nar och svampar och lingonris, men pluggade miljövetenskap och klimatstrategi vid Lunds universitet.

Komplext och konkret

– Jag har alltid tyckt att miljöfrågor är spännande. På ett plan är det en oerhört komplex fråga, på ett annat plan väldigt konkret eftersom det har stor betydelse vad du och jag gör för val i det lilla.

Vad gör då en energirådgi­vare?

– Det korta svaret är att jag rådger företag, privatpersoner och organisationer i energifrå­gor. Det kan handla om upp­värmningssystem eller solpa­neler till huset, om elbilar och hållbart resande, om tips för att leva klimatsmart och så håller jag föreläsningar och lägger upp information på vår hemsida.

Jenny Sandin åker också ofta ut på plats för att skapa sig en bild av läget.

– En vanlig fråga är ”Vilken värmepump ska jag ha till mitt hus?”. För att att svara på det måste man titta på husets helhet. Kanske finns det effek­tivare insatser att göra än att byta pump för att få ner energikostnaden.

Det finns ett tjugotal energi­rådgivare i Skåne och tjänster­na finansieras genom medel som respektive kommun erhål­lit från Energimyndigheten.

Kallbad och handarbete

På fritiden gillar Jenny Sandin att ”året-om-bada” och tar då cykeln eller bussen ut till Bjärred för ett dopp tillsam­mans med en kompis eller sambon.

– Det är en sådan härlig rusch i kroppen när man kom­mer upp ur det kalla vattnet.

Och så syr och stickar hon som sagt.

– Det är nåt coolt med att ha på sig saker som man gjort själv. Och bra för miljön. Just nu håller jag på med ett linne.

Bästa tipsen

Vad är ditt bästa energitips till Kristianstadborna?

– Det tråkiga svaret är att se om sitt uppvärmningssystem inför vintern redan nu och inte ta tag i det när kylan kommer och elräkningen stiger. Det ro­liga svaret är att cykla mer. Kommunen har köpt in två elcyklar som man kan boka och testa gratis under en peri­od för att se om det passar en, tipsar energirådgivaren Jenny Sandin. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.