Personalföreningar

Kommunen har två personalföreningar. Konstföreningen KKKonst och Karisma, som ordnar olika sociala aktiviteter både inom kultur och motion.

Det är viktigt att våra medarbetare ska ha ett långt arbetsliv med bibehållen hälsa. Balans mellan fritid och arbetsliv är en viktig faktor som bidrar till detta och därför finns det personalföreningar för kommunens medarbetare.

Personalföreningarna vänder sig till medarbetare i kommunen och i våra bolag. När du går i pension kan du fortsätta vara med i föreningarna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.