Kommunens system, för medarbetare

Den här sidan vänder sig till dig som är medarbetare i kommunen. Här finns länkar för att logga in på kommunens intranät, personalsystemet Heroma och vårt e-postsystem. Du behöver vara anställd eller ha konto hos Kristianstads kommun för att komma åt systemen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.