Jobb och praktik

En viktig uppgift för oss är att utveckla den lokala arbetsmarknaden. I takt med att näringsliv och arbetsliv förändras behövs nya former och sätt att samarbeta. Vi arbetar för att skapa fler möjligheter för människor att delta på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar.

För att utveckla den lokala arbetsmarknaden krävs samarbete mellan oss och andra parter, till exempel med andra kommuner och arbetsförmedlingen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.