Jobb och praktik

Vi är över 7000 personer som jobbar i Kristianstads kommun. Här finns möjlighet att börja sin yrkeskarriär och utvecklas genom hela arbetslivet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.