Förenkla helt enkelt

Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla för våra företag. Tillsammans med övriga kommuner inom samarbetet Skåne Nordost genomför vi insatser kopplat till SKL:s koncept Förenkla helt enkelt.

Det är enkelt att starta företag i Kristianstads kommun.
Det är enkelt att starta företag i Kristianstads kommun.

Politiker och tjänstemän i de sex kommunerna får inspiration och utbildning med fokus på att kunna erbjuda företag god service och ett enkelt förfarande. 

I vår kommun arbetar idag alla verksamhetsområden med att förenkla för företagarna.

Löpande Insikt

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som Kristianstads kommun deltar i.

En enkät skickas till företagare som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultatet för Kristianstads kommmun går ständigt uppåt och ligger högre än Sverigesnittet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.