Företagslots

Företagslotsen hjälper dig som företagare att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen.

Företagslotsen Cecilia Isberg hjälper dig att hitta rätt när du som företagare behöver komma i kontakt med kommunen.
Företagslotsen Cecilia Isberg hjälper dig att hitta rätt när du som företagare behöver komma i kontakt med kommunen.

Behöver du får tag på någon i kommunen i ett ärende, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Eller har du som företagare en fråga som berör kommunen?  

Oavsett vad det gäller kan du alltid kontakta vår företagslots Cecilia Isberg.

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.