Företagslots

Vi på näringslivsavdelningen hjälper dig som företagare att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen.

Behöver du få tag på någon i kommunen i ett ärende, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Eller har du som företagare en fråga som berör kommunen?  

Oavsett vad det gäller kan du alltid kontakta Mikael Persson via e-post mikael.persson2@kristianstad.se eller via telefon 0733-13 58 87

Företagslots

Förklara kortfattat vad din sak gäller

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.