Företagsklimat

Vi vill att företagen ska trivas i Kristianstad! Därför mäter vi hur nöjda ni är med vår kompetens, bemötande och hantering av dina ärenden.

I Kristianstads kommun finns över 9 000 företag. Vi vill att ni alla ska trivas i kommunen!
I Kristianstads kommun finns över 9 000 företag. Vi vill att ni alla ska trivas i kommunen!

Tillväxt, tanke och trivsel är ledorden i kommunens väg framåt mot Vision 2030, och i det arbetet är ett gott företagsklimat viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla vår service så det ska fungera så smidigt som möjligt för företagen att ha med kommunen att göra.

Som ett led i arbetet med ett bättre företagsklimat deltar vi i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kundundersökning av företagsservicen, enligt nöjd-kund-index, NKI. Insikt innebär att enkäter genomförs med företagare som haft ett ärende i kommunen i något av de sex myndighetsområdena Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Livsmedelskontroll samt Miljö- och Hälsoskydd. 

En gång om året presenteras kommunens NKI och ranking i rapporten Öppna Jämförelser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.