Renhållningen vill lyfta hållbarhetsfrågorna ännu mer

För snart en månad sedan invigdes Returum - där Kristianstad Renhållning tar ytterligare några kliv på återvinningstrappan, och om igen placerar sig i framkant när det gäller avfallshantering.

Vd Johan Karlsvärd och miljöpedagog Leonie Wendt Bergmark på Kristianstad Renhållning AB vill lyfta hållbarhetsfrågorna ännu mer.
Vd Johan Karlsvärd och miljöpedagog Leonie Wendt Bergmark på Kristianstad Renhållning AB vill lyfta hållbarhetsfrågorna ännu mer.

Man kan kalla Returum en avfallsanläggning. Fast en mer korrekt benämning är snarare återvinningsanläggning. Här sorteras allt som slängs, och det mesta av Kristianstadsbornas sopor återvinns eller återbrukas.

”Den dag vi slutar se det som avfall och istället inser att det handlar om råvaror och resurser, då kommer vi också tjäna på det ekonomiskt. Det finns mycket pengar i återbruk”, säger vd Johan Karlsvärd.

 På Returum sorteras allt. Till och med den stora containern för ”brännbart” är borta -kommer någon med en svart sopsäck får innehållet sorteras på ett uppställt bord innan det slängs.

”Den förändringen innebär ett stort kliv framåt – eller snarare uppåt på avfallstrappan”, säger Johan Karlsvärd.

Den nyinvigda återvinningscentralen på Ängamöllan är bara första steget i den vision om Returum som Renhållningen har. Nästa steg är att skapa en ”återbruksby”, där kasserade föremål kan renoveras, säljas, lånas ut eller få ny användning på något sätt. Och som ett tredje steg finns också ambitionen att så småningom flytta ut kontor, verkstad, lager och liknande till Ängamöllan.

2020 blev Kristianstad årets avfallskommun. Till stor del naturligtvis beroende på att Renhållningen ligger långt fram i sitt arbete – men Karlsvärd vill också lyfta kommuninvånarnas engagemang:

”Vi kan ju bara skapa förutsättningarna, det är invånarna som är bäst på att faktiskt sortera sitt avfall.”

Sedan i augusti har Renhållningen en anställd miljöpedagog i Leonie Wendt Bergmark. En stor del i hennes arbete är att väcka intresse för hållbarhetsfrågor, skapa engagemang och hitta miljöambassadörer. Mycket av arbetet vänder sig ut till skolorna.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.