Vill du hjälpa oss att bli bättre på digitala tjänster?

Wednesday, March 31, 2021 3:17 PMArchived

Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare i Kristianstad. Ett led i det arbetet är att försöka utröna vilka digitala tjänster som ni företagare har behov av och som skulle förenkla era kontakter med kommunen.

Kristianstads kommun har redan långt över 100 e-tjänster. De flesta av dem är dock riktade till privatpersoner. Nu gör kommunen en inventering av behoven hos företagen gällande digitala tjänster.
Kristianstads kommun har redan långt över 100 e-tjänster. De flesta av dem är dock riktade till privatpersoner. Nu gör kommunen en inventering av behoven hos företagen gällande digitala tjänster.

Sanningen att säga är det inte alltid helt enkelt att göra det enkelt för näringslivet, oavsett om det gäller bygglov, serveringstillstånd eller att hyra ut kommunens mark för något ändamål. En kommun har många lagar och förordningar att förhålla sig till, och det är viktigt såväl att allt sker på ett rättssäkert och oförvitligt sätt som att alla behandlas lika – och att det som en gör inte går ut över någon annan.

Att utveckla digitala tjänster kan vara ett sätt för kommunerna att göra det enklare för företagen. Men då gäller det också att det är rätt e-tjänster som tas fram, att de verkligen fyller ett behov och inte bara blir digitala blanketter. Därmed är det viktigt att också företagarna som nyttjar tjänsterna och har ärenden i kommunerna får ge sin bild. Utifrån era tankar och synpunkter, tillsammans med input från kommunens handläggare kan sedan relevanta e-tjänster utformas.

 

Som ett led i vårt arbete med företagsservice gör nu kommunerna i Skåne Nordost därför en inventering i vad det finns för behov hos det lokala näringslivet. Var upplever man att det tar stopp i kontakterna med kommunen? Vad känns besvärligt? Kan man se någonting som skulle kunna förenkla? Genom bland annat en större enkät, intervjuer med företagare och gemensamma workshops hoppas vi nu kunna få fram vilka typer av digitala tjänster som faktiskt innebär en förenkling.

Vill du vara med och hjälpa oss bli bättre? Då får du gärna lägga fem-tio minuter på att svara på vår enkät om företagsservice:

http://artologik.kristianstad.se/sr/Digitalatjanster
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.