Vi söker stödfamiljer

Updated:Tuesday, March 30, 2021 10:39 AMArchived

Familjer med barn eller ungdomar med funktionsvariationer kan ibland behöva avlastning och tid för återhämtning. Då kan en stödfamilj vara till stor hjälp. Stödfamiljen ger även möjlighet till miljöombyte för barnet eller ungdomen.

Ett litet barn håller handen med en vuxen.

Som stödfamilj enligt lagen om stöd och service (LSS) tar du hand om barnet några dygn i månaden. Du behöver ingen utbildning men ska vara över 18 år och kunna erbjuda en trygg och stabil tillvaro. Vi ser gärna att du har erfarenhet och/eller kunskap om funktionsvariationer, till exempel inom autismspektrumet.

En stödfamilj kan se ut på flera olika sätt. Du kan vara ensamstående eller leva i ett parförhållande, med eller utan egna barn.

Välkommen att kontakta Medborgarcenter på tel. 044-13 50 00. Du behövs!

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.