VA-taxan justeras till årsskiftet

Updated:Thursday, December 23, 2021 3:08 PMArchived

Taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxan) höjs den 1 januari 2022. Taxan består av två avgifter där den så kallade brukningsavgiften höjs med 7 procent. Det motsvarar cirka 36 kronor per månad för en villa. Anläggningsavgiften för nya abonnenter regleras enligt index med 1,7 procent.

Kristianstad kommuns taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) består av två delar - en anläggningsavgift, som debiteras när ditt hus ansluts till kommunalt vatten och avlopp och en brukningsavgift som du sedan betalar löpande.

– Intäkterna och kostnaderna för kommunalt VA ska gå jämt upp. Vi behöver höja avgifterna för att finansiera driften av de befintliga anläggningarna och ta höjd för nya ledningar, verk och nyanslutningar, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

Den 1 januari 2022 höjs brukningsavgiften med 7 procent, samtidigt som anläggningsavgiften regleras upp enligt Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning med 1,7 procent.

Kristianstad står även framöver inför stora investeringsbehov. Förutom att byta ut delar av det befintliga ledningsnätet, bland annat strax utanför innerstan, så pågår det just nu ett större om- och tillbyggnadsprojekt av Kristianstads centrala reningsverk (CRV) och ett nytt vattenverk byggs i Gärds Köpinge.

– Vattenverket i Köpinge blir klart nu till sommaren 2022, medan CRV tas i bruk under 2025. Utvecklingen av staden gör att vi även kommer att bygga fyra nya större pumpstationer och dra om ett antal ledningar. Ett stort arbete som kostar runt 200 miljoner kronor och det måste vara klart i slutet av 2023 för att kopplas samman och testköras med det nya reningsverket, säger Lars Svensson.

Läs mer om VA-taxan och dess uppbyggnad under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.