Upptäckarglädje och skaparlust vid Vramsån

Thursday, May 28, 2020 3:39 PMArchived

Under våren har 150 elever i Nosabyskolans bild och formklasser fått upptäcka Vattenrikets rika natur vid Vramsån. Resultatet blir en utställning som ska visas på naturum under höstlovet.

I Vattenriket finns en mängd olika miljöer. Vårens samarbete med bild och formklasserna på Nosabyskolan har haft fokus på livet i och kring rinnande vatten med exkursioner till Vattenrikets besöksplats Vramsån i Gärds Köpinge.

Eleverna har fått undersöka och dokumentera livet i Vramsån och dess omgivningar tillsammans med naturpedagogerna Sam Peterson och Erik Kohlström. Eleverna har sedan jobbat vidare med undersökande, faktasökande och skapande verksamhet på egen hand på skolan.

 Tanken är att eleverna ska få en liten inblick i den rika biologiska mångfalden som finns i Vattenriket och inspireras till att skapa djur, växter och miljöer med olika typer av teknik och material, säger Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket.

Elevernas arbete ska bli en utställning som visas på naturum under höstlovet och därefter på Barbacka.
– Med de djur och miljöer eleverna skapar, förvandlar vi naturums hörsal till ett stycke av vackra Vramsån, säger Sam Peterson.

Visionen är att utställningen inte bara ska visa själva djuren, utan också de olika ekologiska sammanhang djuren ingår i, förklarar Sam och ger några exempel: näringskedjor med rovdjur, växtätare och nedbrytare, livscykler och anpassningar till olika miljöer i och kring ån.

– Förhoppningsvis får besökaren en förnimmelse av att befinna sig mitt i Vramsån virvlande vatten!

Naturums pedagoger utvecklar och kopplar på pedagogiska aktiviteter för allmänheten under tre eller fyra dagar på höstlovet

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.