Ungdomar pratar tobak med 12-åringar

Updated:Monday, September 16, 2019 1:23 PMArchived

Rökning bland unga minskar stadigt, men dagligen är det ändå 45 elever i våra svenska skolor som börjar röka. Förutom att rökningen i sig är skadlig är den för en del också inkörsporten till andra droger.

Från vänster: Robin Johannesson, Jonna Andersson och Wioletta Karolak
Från vänster: Robin Johannesson, Jonna Andersson och Wioletta Karolak

Att arbeta med förebyggande insatser i tobaksfrågan är därför viktigt för Kristianstads kommun. I somras var några av kommunens ferieungdomar med i det tobaksförebyggande arbetet och nu är det dags för nästa steg i detta. Det innebär, att ungdomarna under september-oktober åker runt till 15 mellanstadieskolor i kommunen och pratar tobak med sjätteklassare.

Vi hoppas kunna påverka!

- Alla vet att det är dåligt att röka och snusa, men man pratar sällan om varför man börjar, säger Acko Kraft, en av ungdomarna som dessutom pratat om tobaksfrågan med våra politiker. Och man pratar ännu mindre om hur det drabbar alla de barn som jobbar ute på tobaksfälten. Vi hoppas att vi kan påverka ungdomar att välja bort tobak.

Ungdomarna har valt klassrumsbesök för att skapa en dialog kring tobak, som får eleverna att tänka till. De minns hur häftigt det var att få träffa äldre ungdomar när de själva var i 12-årsåldern och hur man påverkades av dem.

-          Det är detta vi har längtat efter, att komma ut och få prata med de yngre eleverna, menar Haneen Naji, en av ungdomarna. I somras utbildade vi oss och nu blir det action!

Tobaksfri skoltid

Ungdomarna som jobbade med kommunens tobaksförebyggande arbete i fjol lämnade in ett medborgarförslag om tobaksfri skoltid. Förslaget har fått uppmärksamhet hos politiken som nu vill öka dialogen i skolan om tobak och rökning. Skolorna uppmuntras därför till att införa en tobaksfri skoltid. Ungdomarnas handledare, kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin, menar att insatsen gör skillnad.

- Dagens ungdomar blir överösta med reklam om bland annat tobaksfritt snus och andra produkter som ska locka yngre att börja. Vi hoppas att den här insatsen kan bidra till att många av de tobaksfria eleverna i årskurs sex och uppåt förblir tobaksfria.

Förutom Kristianstad medverkar ytterligare några skånska kommuner i feriearbetet kring tobak, som Länsstyrelsen Skåne samordnar. I år är arbetet särskilt aktuellt då tobakslagen utökades from första juli.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.