Unga erbjuds jobb inom bristyrken

Updated:Monday, September 14, 2020 11:48 AMArchived

Arbetslösa ungdomar som tagit studenten i år erbjuds jobb inom förskola, skola, fritidshem, VA-teknik eller fastighetsteknik. Detta är en del i satsningen på jobb för unga och att få fler unga ut på arbetsmarknaden i en tid där det råder ett svårt läge på arbetsmarknaden.

Ungdomar erbjuds jobb inom kommunala bristyrken som till exempel skola och förskola.
Ungdomar erbjuds jobb inom kommunala bristyrken som till exempel skola och förskola.

Ungdomar upp till 25 år som gått ut gymnasiet i år och som är folkbokförda i Kristianstads kommun har möjlighet att söka jobben.

Totalt erbjuder kommunen 16 platser inom pedagogisk verksamhet och praktisk verksamhet. Inom pedagogisk verksamhet gäller det möjlighet att jobba som lärare, lärare i fritidshem och förskollärare. Inom praktisk verksamhet gäller det att jobba som rörläggare, VA-tekniker och fastighetstekniker.

Detta är yrken där kommunen ser en brist i framtiden. Genom att erbjuda ungdomarna anställning under kortare tid hoppas kommunen inspirera fler att vilja arbeta och utbilda sig inom yrkesområdena.

Anställningarna görs inom ramen för regeringens satsning jobb för unga. Syftet med satsningen är att fler unga ska kunna ta sina första steg in på arbetsmarknaden i en tid där det råder ett svårt läge på arbetsmarknaden.

Läs mer och ansök

Jobb för unga, praktiska yrken

Jobb för unga, pedagogiska yrken

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.