Tidigare skolstart

Thursday, June 3, 2021 9:43 AMArchived

Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar nu att skolstarten blir den 18 augusti istället för den 19 augusti som tidigare informerats om.

Glada barn vid skolstarten.
Skolstarten kommer att ligga en dag tidigare än vad som meddelats förut.

Beslutet att göra justeringar i läsåret innebär också att skolorna slutar 10 juni 2022 istället för den 17 juni.

– Vi har valt att justera i läsåret för 2021/2022 av olika anledningar. Vi gör det för att synkronisera med närliggande kommuner, för att lättare kunna organisera lovskola och för att minska stressen med avgångsbetygen, säger skolchef Anders Månsson.

Justeringarna i läsåret innebär också i vissa fall även förändring av planerings- och studiedagar. Se vad som gäller för läsåret 2021/2022 här. Ytterligare uppdateringar av planerings- och studiedagar kan komma.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.