Tekniska nämnden föreslår höjning av VA-taxan

Thursday, May 19, 2022 3:57 PMArchived

Under torsdagens tekniska nämnd beslutades det att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att höja VA-taxan för 2023. Brukningsavgiften föreslås att höjas med 10 procent och att anläggningsavgiften höjs enligt index med 7,68 procent.

Kristianstad kommuns taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) består av två delar - en anläggningsavgift, som debiteras när ditt hus ansluts till kommunalt vatten och avlopp och en brukningsavgift som du sedan betalar löpande.

Förslaget till höjning av brukningsavgiften motsvarar cirka 56 kronor per månad för en villa.

– Intäkterna och kostnaderna för kommunalt VA ska gå jämt upp. Vi behöver höja avgifterna för att finansiera driften av de befintliga anläggningarna och ta höjd för nya ledningar, verk och nyanslutningar. Att få en budget i balans, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

Läs mer om VA-taxan och dess uppbyggnad under relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.