Stabil utveckling för näringslivet trots pandemin

Thursday, June 10, 2021 3:50 PMArchived

Skåne har klarat sig relativt bra genom pandemin. I fjol ökade till och med jobben i Skåne till skillnad från många andra regioner. I Kristianstad har branschstrukturen hjälpt till att hålla näringslivet uppe under krisen. Den stora utmaningen är fortfarande de höga arbetslöshetssiffrorna.

Jordbruk, jakt och fiske är en av de branscher som ökat under pandemiåret 2020. Enligt Sparbanken Skånes nya konjunkturrapport Skånsk Konjunktur har Skåne klarat sig relativt bra genom coronakrisen.
Jordbruk, jakt och fiske är en av de branscher som ökat under pandemiåret 2020. Enligt Sparbanken Skånes nya konjunkturrapport Skånsk Konjunktur har Skåne klarat sig relativt bra genom coronakrisen.

I konjunkturrapporten Skånsk Konjunktur som Öresundsinstituttet gör på uppdrag av Sparbanken Skåne har man djupgranskat utvecklingen i det skånska näringslivet under pandemin. Och även om vissa branscher haft det oerhört tufft under det senaste åren så visar rapporten att Skåne klarat sig förhållande väl genom krisen både sett till företagens omsättning, antal anställda, permitteringar och antalet varsel.  

I Kristianstad ökade nyföretagandet under 2020, samtidigt som färre företag gick i konkurs. Och även om regionen lider av hög arbetslöshet (10,7 procent), så har arbetslösheten inte stigit markant under pandemin, utan låg relativt högt redan innan. Ett orosmoment är att antalet långtidsarbetslösa ökar.
Noterbart är också att tre av de större branscherna i det lokala näringslivet är bygg, handel och tillverkning – branscher som klarat sig bra genom pandemin (även om just handel visar stora skillnader beroende på segment).

 

Den totala omsättningen i näringslivet i Skåne minskade med 0,5 procent under 2020. Jämfört med de två andra storstadsnära länen Stockholm och Västra Götaland är det en relativt lindrig tillbakagång – i Stockholm minskade omsättningen med 3 procent och i Västra Götaland med 4,7 procent. Också när det gäller en av de hårdast drabbade branscherna, besöksnäringen, har Skåne klarat sig bättre än riket i stort. Tappet var 20 procent, medan rikssnittet låg över 25 procent.

Under 2020 ökade antalet jobb i Skåne med 1,2 procent. Det sticker ut mot övriga Sverige där antalet jobb minskat. I Västra Götaland har till exempel antalet anställda minskat med nästan 3 procent fjärde kvartalet 2020 jämfört med 2019.

 

Permitteringsstödet och omställningsstöd har varit viktiga faktorer för att företagen ska ha hållit sig flytande under restriktionerna. Enligt en undersökning som Sydsvenska Handelskammaren gjort hade 60 procent av företagen en minskad omsättning mars-augusti i fjol, 16 procent hade en ökning och 23 procent såg omsättningen som i princip oförändrad.
Detta skiljer sig mycket från bransch till bransch. Enligt SCB:s regionala omsättningsstatistik har omsättningen ökat i fem av elva branscher i Skåne, nämligen fastighet, information och kommunikation, jordbruk, skogsbruk och fiske, handel samt byggverksamhet. I nordöstra Skåne har tillverkningsindustrin gått bra.
Allra störst ökning har budbilsbranschen haft under pandemin. Mellan 2019 och 2020 ökade kurir- och budbilsbranschen i Skåne med 124 procent.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.